Schrijf je nu in voor de lezingendag Akoestische innovaties!

Op 21 september vindt alweer de lezingendag over Akoestische innovaties plaats. Op deze dag staan nieuwe ontwikkelingen in de akoestische wereld centraal, zowel qua producten als methodes, meetapparatuur en modelleringstechnieken. Het programma vindt u hier en inschrijven kan hier.

49ste editie van de Hogere Cursus Akoestiek

De 49ste editie van de Hogere Cursus Akoestiek staat weer voor de deur. De Hogere Cursus Akoestiek is een initiatief van het Nederlands Akoestisch Genootschap, de Belgische Akoestische Vereniging en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net dat 49 jaar geleden genomen werd om aan de nood aan een grondige basisopleiding in het multidisciplinaire vakgebied akoestiek tegemoet te komen. De cursus beoogt een specialisatie na een technische academische opleiding en sluit hierdoor nauw aan bij het aanbod aan de Vlaamse en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven klikt u hier.

Winnaars Gouden Decibel Awards 2022 bekend!

Tijdens de Nationale Geluidshinderdag op 7 juni 2022 zijn de Gouden Decibel Awards 2022 uitgereikt.

Dit jaar ging de ‘Award voor een bedrijf, product en/of dienst’ naar de NoiseTrap Blox, een modulair geluiddempend ventilatierooster van het bedrijf Merford. De andere twee inzendingen die net naast de prijs grepen waren de sporTIG akoestische scheidingswand en de App Geluidsverwachting.nl

In de categorie ‘Award voor een persoon’ is de Goude Decibel postuum uitgereikt aan Gilles Janssen. Een persoon die breed aanwezig was en een grote erfenis in geluidland heeft achter gelaten

De jury van de Gouden Decibel bestond dit jaar uit de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de VVM (netwerk van milieuprofessionals). Vanuit het NAG-bestuur hadden Casper Bosschaart en Reinier Balkema zitting in de jury.

Bij de beoordeling van de inzendingen is gelet op de volgende criteria:

  • Creativiteit en innovativiteit
  • Effectiviteit en toepasbaarheid
  • Maatschappelijk belang
  • Economisch belang
  • Bijdrage aan een beter geluidklimaat

Beide winnaars worden via deze weg van harte gefeliciteerd!

Jury oordeel NoiseTrap Blox:

De NoiseTrap BLOX van Merford is een modulair geluiddempend ventilatierooster. Het bestaat uit elementen met een relatief geringe inbouwdiepte die eenvoudig met een kliksysteem kunnen worden gemonteerd. Het is een modulair alternatief voor conventionele geluiddempende roosters en realiseert een hoge demping bij laagfrequent geluid.

De demping in lage frequenties, de makkelijke handelbaarheid en de herbruikbaarheid worden door de jury aangemerkt als sterke punten. In het juryrapport wordt verder gesproken over een innovatieve oplossing waarbij een merkbaar effect verwacht wordt voor bewoners van appartementsgebouwen en mogelijk ook belangrijk bij de toepassing van warmtepompen. De jury geeft aan goede kansen te zien voor verbetering van het geluidklimaat en daarnaast wordt het maatschappelijk belang in het kader van de energietransitie groot geacht.

Schrijf je nu in voor het Young NAG evenement!

Op 29 juni 2022 gaat de Young NAG bijeenkomst door! Deze bijeenkomst mikt vooral op jonge akoestici en heeft als doel elkaar (beter) te leren kennen. Dit evenement zal plaatsvinden op de TU\e in het Vertigo gebouw, met onderstaand programma:

  • Vanaf 14u30: aankomst en koffie
  • 15-17u: korte pitches
  • 17-18u: borrel

Dit evenement is gratis voor alle deelnemers. Wel vragen we jullie om je voor 24 juni via deze link te registreren.

Je kan je ook opgeven om zelf een pitch of een korte demo (5 à 10 minuten) te geven over je eigen werk/je onderzoek. Gelieve dan zeker te registreren voor 17 juni!

De voertaal van het evenement is Engels. Gelieve je pitch of demo daarom in het Engels voor te bereiden.

Heel graag tot dan!

In memoriam: Armin Kohlrausch

Het doet ons verdriet te melden dat in de afgelopen periode een NAG-lid plotseling en veel te vroeg overleden is:

Armin Kohlrausch, * 12 december 1953 † 25 maart 2022

Hij was een vooraanstaand, veelzijdig en uitgesproken wetenschapper op het gebied van psychoakoestiek en multisensorische waarneming.
Zijn onderzoek naar ruimtelijke geluidsbeleving was een belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij en zijn studenten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip waarom we bepaalde geluiden met beide oren zoveel beter horen dan met één, en wat precies de grenzen zijn van die verbeterde waarneming. Hij was een pionier op het gebied van modellering van auditieve en multisensorische waarneming bij mensen en ontwikkelde in samenwerking met zijn studenten modellen die fungeren als ‘kunstmatige waarnemers’. Armin was een zeer toegewijde supervisor en mentor voor zijn studenten met een scherp analytisch inzicht. Maar boven alles was Armin een bijzonder mens, wat in zijn voorkomen al duidelijk tot uitdrukking kwam: indrukwekkend, warm en vriendelijk, oprecht geïnteresseerd in de wereld en de mensen om hen heen. Hij wordt gemist.

Op de rouwkaart stond de mooie en passende zinsnede: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd (Pred.3:1).