Leden van het bestuur

Ellen Moerman (1972) - Voorzitter

Ellen is bij Sorama werkzaam als senior acoustic consultant, waar ze metingen met de camera toepast in de productontwikkeling, bouwakoestiek en lawaaibeheersing. Daarnaast is ze ook teamleider van de productontwikkeling van de handheld akoestische camera. Sorama heeft de visie om de wereld beter te laten klinken: “make the world sound right”. Deze visie past helemaal bij de interesse van Ellen. De afgelopen jaren is zij docent akoestiek geweest bij de afdeling Technische Natuurkunde van Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen. Vanuit haar ervaring in het onderwijs heeft zij het belang van het verbinden van het beroepenveld met het onderwijs als zeer belangrijk ervaren.

Ellen verwacht door deel te nemen aan het bestuur deze verbinding te kunnen onderhouden en verbeteren. Ze streeft ernaar om met behulp van het NAG een platform te kunnen bieden waar studenten hun kennis en vaardigheden kunnen delen met bedrijven.Anne de Jong (1986) - Penningmeester

Anne is afgestudeerd aan de Universiteit Twente, vakgroep thermische werktuigbouwkunde. Via zijn promotie op het gebied van de interactie tussen geluid en warmte (thermo-akoestiek) is hij in aanraking gekomen met de fysische akoestiek, en hierin actief geworden. Na zijn promotie heeft Anne bij SoundInSight gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve akoestische meetapparatatuur: een bolvormige microfoonarray voor het lokaal meten van eigenschappen van een geluidsveld.

Sinds 2017 is Anne als akoestisch adviseur werkzaam bij ASCEE, waar hij werkt aan een scala aan onderwerpen in de fysische akoestiek, waaronder de ontwikkeling en verbetering van stromingsgeluiddempers, hoorapparaten en (consumenten) audio-elektronica. Software en numerieke akoestiek zijn tevens een belangrijke commerciële pijlers, en sinds 2019 is Anne ook officieel gecertificeerd als COMSOL akoestisch consultant.

Annes interesses gaan uit naar de grondslagen en toepassingen van de fysische akoestiek, meet- en signaaltechniek en akoestische rekenmethodes.  Anne is in 2020 toegetreden tot het NAG bestuur.Reinier Balkema (1965) - Secretaris

Reinier is senior geluidsadviseur bij de gemeente Utrecht en werkt voornamelijk op het gebied van ruimtelijke ordening en beleid (weg-, rail- en industrielawaai) en vindt vanuit die functie ook zijn weg naar (inter)nationale werkgroepen (o.a. op gebied van wet- en regelgeving). Na zijn studie Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht heeft hij sinds 1995 in verschillende functies binnen het geluidvakgebied gewerkt. Onder andere bij ingenieursbureau DGMR en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Van 2013-2022 is hij bestuurslid geweest bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder en ook nu is hij nog als vrijwilliger betrokken bij de NSG waarmee de verbinding tussen NAG en NSG wordt behouden. Namens de NAG heeft Reinier zitting in de programmacommissie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL).Margriet Rinske Lautenbach (1972) - Bestuurslid

Via algemene bouwfysica en bouwakoestiek bij Van Dorsser is Margriet bij Peutz voornamelijk gespecialiseerd geraakt in zaalakoestiek. De drive hiervoor is enerzijds ontstaan uit een passie voor muziek, maar anderzijds ook zeker door de meer complexe reken- en meettechnieken. Margriet houdt zich bij Peutz in de eerste instantie bezig met het adviseren van projecten in de culturele sector met nadruk op zaalakoestiek. Naast advieswerk houdt zij zich bezig met het doorontwikkelen van de benodigde meet- en rekentechnieken en doet onderzoek naar podiumakoestiek en balans voor symfonische orkesten.

Op de hogere cursus akoestiek doceert zij het vak zaalakoestiek.

Sinds 2019 is Margriet voorzitter van het NAG. Ze is tevens namens het NAG organisator geweest van het ruimteakoestisch symposium ISRA wat in 2019 in Amsterdam heeft plaatsgevonden.Casper Bosschaart (1982) - Bestuurslid

Casper is in 2006 afgestudeerd op de University of Twente bij de vakgroep Mechanical Engineering. Aansluitend is hij bij TNO aan het werk gegaan alwaar hij zich vooral bezighoud met de akoestiek van schepen, en dan met name het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het geluidarm construeren van marineschepen, zodat deze beperkt zichtbaar zijn voor dreigingen onder water.

Casper is sinds 2015 lid van het NAG bestuur, in 2019 heeft hij het penningmeesterschap overgenomen van Margriet.Elke Deckers (1985) - Penningmeester

Elke studeerde in 2008 als werktuigkundig ingenieur aan de KU Leuven. Aansluitend heeft ze een doctoraat afgelegd (2012) als FWO-onderzoekster rond het modelleren van poro-elastische materialen. Tijdens haar post-doc heeft Elke zich toegelegd op het modelleren van vibro-akoestische problemen en lichtgewicht materiaalsystemen. Sinds oktober 2019 is ze aangesteld als tenure track professor aan KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek, waar ze een link legt tussen product design, het maakproces en de trillingen en geluid van het gevormde product.

Elke is sinds 2019 van het NAG bestuur. Als “jong maar ervaren akoesticus” richt Elke zich op het Jong-NAG, een platform in oprichting waar jonge akoestici elkaar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen.Dick Bergmans (1978) - Bestuurslid

Na het afronden van zijn studie Bouwkunde aan de Technisch Universiteit Eindhoven in 2003, is Dick geëmigreerd naar het Verenigd Koningrijk, alwaar hij als adviseur werkzaam was bij het bouw-akoestisch adviesbureau Sound Research Laboratories Ltd. In 2006 re-emigreerde Dick en trad hij in dienst bij het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum. Hij specialiseerde zich op het gebied van vliegtuiggeluid rondom luchthavens. In juni 2017 trad Dick in dienst bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid als kwartiermaker geluid. Sinds augustus 2019 is Dick werkzaam bij Rijkswaterstaat. Gedurende zijn loopbaan zijn Dick’s werkzaamheden gericht geweest op het verbeteren van de milieu-geluidregels.

 Hans J.A. van Leeuwen (1958) - Bestuurslid

Al sinds de tachtiger jaren is Hans werkzaam als consultant in het vakgebied Geluid, Trillingen en Lucht. Zijn specialismen zijn Akoestiek, Meettechniek, Lawaaibeheersing, Propagatiemodellen, Industrie-, Weg- en Spoorwegverkeersgeluid, Trillingen en Lucht.

Hans is werkzaam geweest bij Van Dorsser waar hij verantwoordelijk voor het akoestische Kees van Dorsser lab, hiervoor heeft hij ook de nieuwe meetkamers ontworpen. Vanaf 1992 was hij in dienst bij DGMR, waarvan de laatste 15 jaar als algemeen directeur. Op basis van statutaire afspraken is hij in 2020 uitgetreden en sindsdien is Hans zelfstandig onafhankelijk consultant.

Hans heeft tijdens zijn lange carrière veel onderzoek gedaan naar geluid/trillingen van voertuigen, wegdekken en spoorconstructies (ook booggeluid) en geluidsschermen die geleid hebben tot meer dan 50 publicaties in tijdschriften en proceedings van (inter)nationale congressen. Hans heeft bijgedragen aan de reflectievrije Close Proximity trailer voor CPX-metingen. Hans heeft meegewerkt aan Harmonoise/Imagine, en als reviewer van CNOSSOS.Niels Consten (1989) - Bestuurslid

Niels is in 2014 afgestudeerd aan de Universiteit Twente als werktuigbouwkundig ingenieur. Als afstudeeropdracht heeft hij gewerkt aan het testen van micro-speakers in een impedantiebuis. Aansluitend is hij aan het werk gegaan bij Soundinsight en heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief akoestisch meetapparaat genaamd de SonoCat: een bolvormige microfoonarray voor het in-situ meten van geluidsabsorptie en -intensiteit.

Sinds 2020 is hij werkzaam bij DEMCON multiphysics en werkt daar aan diverse akoestische vraagstukken gericht op het geluidsarm construeren van producten. Daarnaast is hij veel bezig met stromingsleer- en warmteoverdracht gerelateerde projecten waarin de grenzen van het technisch haalbare worden opgezocht. Een mooi voorbeeld waaraan hij veel gewerkt heeft is het SMART project waarin 2MW aan warmte gekoeld moet worden in een ruimte zo groot als een luciferdoosje. Veelal worden hiervoor numerieke simulaties ingezet.

Niels is sinds april 2022 lid van het NAG bestuur en zal verantwoordelijk zijn voor de website en ICT gerelateerde zaken. Zijn interesses gaan uit naar de fundamenten van de fysische akoestiek, meet- en signaaltechniek en akoestische simulaties.