Opleidingen

De meest toonaangevende opleidingen in het vakgebied van de akoestiek zijn de Hogere Cursus Akoestiek en de Opleiding Milieu-Geluid. Daarnaast zijn er diverse andere cursussen en colleges die gegevens worden bij diverse instellingen en universiteiten.

Hogere Cursus Akoestiek Antwerpen
De Hogere Cursus Akoestiek wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek & Trillingen (ie-net). De cursus heeft een lange geschiedenis, en wordt gezien als toonaangevend in het akoestisch vakgebied. Aan bod komen uiteenlopende aspecten aan de bod, waaronder fysisch inzicht in de geluid- en trillingsleer, geluidperceptie, meet- en signaaltechnieken, industriële lawaai- en trillingsbeheersing, bouw- en zaalakoestiek, elektro-akoestiek en geluidreglementering. De docenten zijn experts uit België en Nederland die verbonden zijn aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven, adviesbureaus en ministeries. Leden van het NAG genieten 30% korting op de cursusgelden.
Meer info vindt u hier.

Opleiding Milieu-Geluid
De post-hbo-opleiding Milieu en Geluid behandelt de fundamenten van de akoestiek. Aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen in relatie tot industrielawaai, verkeerslawaai, geluidhinder, geluidsisolatie, installatiegeluid en bouwakoestiek komen uitgebreid aan bod. Een goede kennis van geluid en trillingen is noodzakelijk om bij te dragen aan lawaaibeheersing. Zo kan geluidsoverlast in de samenleving worden gereduceerd. Aan de orde komen o.a. de fysische achtergronden, de milieuwetgeving, de Wet geluidhinder en praktische methoden om de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. De docenten komen uit de branche zelf. Daarom sluit de opleiding goed aan op de Nederlandse beroepspraktijk en milieuwetgeving. Leden van het NAG genieten korting op de cursusgelden, zie paragraaf 2 van de Almanak.
Meer info vindt u hier.

Andere Nederlandstalige cursussen op het gebied van de akoestiek worden onder meer gegeven door onderstaande instellingen:
Geoplan: www.geoplan.nl
Peutz Academy: www.peutz.nl
TVVL: www.tvvl.nl
Sonus: www.sonus.nl

Colleges akoestiek aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten worden onder meer gegeven door onderstaande instellingen:
VU Brussel: www.vub.be
UGent: www.ugent.be
K.U.Leuven: www.kuleuven.be
UvA: www.uva.nl
RUU: www.uu.nl
RUG: www.rug.nl
UM: www.maastrichtuniversity.nl
KUN: www.ru.nl
EUR: www.eur.nl
TUD: www.tudelft.nl
TUE: www.tue.nl
UT: www.utwente.nl