Over NAG

Onze missie is de kennis over de akoestiek in Nederland in brede zin te stimuleren, toegankelijk te maken voor de leden en de leden actief met elkaar in contact brengen om zo de uitwisseling van kennis en de toepassing in hun eigen werkveld te bevorderen. Voorts zorgen we ervoor dat onze leden zich kunnen aansluiten op het internationale speelveld van de akoestiek.

De vereniging heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het creëren van een netwerk voor onze leden waarbinnen zij elkaar  ontmoeten, kennis kunnen nemen van ontwikkelingen en mogelijkheid geven om gezamenlijk ontwikkelingen in gang te zetten.
  2. Het beschikbaar houden van onderwijs over akoestiek op academisch niveau in Nederland.
  3. Het toegankelijk maken van akoestische kennis voor leden en het vergroten van de kennis bij de leden door internationale uitwisseling.
  4. Het informeren en enthousiasmeren van potentiële leden voor ons  genootschap.

Het NAG is onder de naam Nederlandse Geluidsstichting opgericht in 1934  en kent anno 2023 meer dan 450 leden.  We kennen een rijk verleden met internationale befaamde akoestici. NAG blijft zich inzetten om de akoestische kennis in Nederland vitaal te houden en wil samen met onze leden nieuwe generaties blijven inspireren.

Hier vindt u meer informatie over het NAG:

Bestuur
Ereleden en commissies
Statuten en huishoudelijk reglement
Historische documenten

Lid worden? klik hier.