Ereleden en commissies

Ereleden Nederlands Akoestisch Genootschap

1965 – prof. dr. A.D. Fokker (1887-1972)

1966 – ir. R. Vermeulen (1897-1970)

1969 – prof. dr. ir. C.W. Kosten (1913-1976)

1971 – prof. dr. C. Zwikker (1900-1985)

1983 – ir. V.M.A. Peutz (1926-2008)

1988 – prof. dr. ir. R. Plomp

1994 – ir. G.J. Kleinhoonte van Os (1923-1997)

1994 – prof. ir. P.A. de Lange (1921-1999)

2004 – dr. ir. A. de Bruijn

2004 – prof. dr. ir. T. Houtgast

2009 – dr. ir. T. ten Wolde

2018 – dr. ir. D. de Vries

 

Ballotagecommissie

dr. ir. D. de Vries

prof. dr. ir. H. Tijdeman

ing. M.J. Tennekes

 

Kascommissie

zie laatste almanak