Akoestiek voor een live orkest: de compositie, het ontwerp en de klank

De zaal van Theater De Oranjerie te Roermond is geheel gerenoveerd. Als onderdeel van de oplevering zal de variabele akoestiek, die door galmveldversterking wordt gerealiseerd, worden ingeregeld. NAG leden worden in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn tijdens een repetitie van een harmonieorkest op donderdag 13 juli a.s. Voorafgaand aan de repetitie zal een presentatie worden gegeven over wat bepalend en noodzakelijk is voor het goed laten klinken van een orkest, het in de hand houden van de luidheid en hoe hierbij ontwerpkeuzen in de architectuur worden gemaakt. Hierop volgend worden de keuzen toegelicht die bij De Oranjerie zijn gemaakt vanuit de vormgeving, waarbij het gebruik van ray-tracing in een 3D-tekenprogramma en het gebruik van visueel programmeren zal worden belicht. Meer informatie en aanmelden via www.aes-section.nl (en dan lezingen –> project 273).

Meer nieuws