Terugblik: ALV en lezingendag Onderwaterakoestiek

Datum: Woensdag 31 mei 2023 / Locatie: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam / Organisatie: Casper en Margriet.

Terwijl verschillende haaien, andere grote vissen en schildpadden op de achtergrond meezwommen, luisterden de leden van het Nederlands Akoestisch Genootschap naar interessante lezingen die het vakgebied onderwaterakoestiek van vele kanten belichten. Van het voorspellen, modelleren en monitoren van afstralend geluid van schepen en schroeven tot het meten van onderwatergeluid, van verschillende aspecten van sonar tot akoestische propagatie onderwater en van de spanningsvelden rond het plaatsen van windmolens op zee tot de effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren. Het was een enerverende lezingendag voor zowel onderwater- als bovenwaterakoestici over een zeer actueel thema.

Voorafgaand aan de jaarlijkse ALV hebben de leden gediscussieerd over de randverschijnselen van het gegeven dat akoestisch adviseur geen beschermd of erkend beroep is. Tijdens de ALV is, naast het behandelen van de jaarlijks terugkerende onderwerpen, gediscussieerd over de missie en doelstellingen van het NAG.

Al met al was het een zeer geslaagde lezingendag in een inspirerende omgeving.

Een lijst van de sprekers en hun onderwerp is hieronder te vinden. De long abstracts volgen z.s.m.

  • Ingrid Mulders – TNO, Een akoestisch scheepssignatuur managementsysteem
  • Tjakko Keizer – Damen, Het meten van onderwatergeluid van schepen in de praktijk
  • Erik Roelofsen, NSG – Akoestisch adviseur, een (niet) beschermd beroep
  • Elisabeth van Pruissen – TNO, Afgestraald geluid van een schroef
  • Gerwin Guichelaar – Van Oord, Onderwatergeluid drijft innovatie
  • Mathieu Colin – TNO, Sonar systems and underwater acoustic propagation, a defence perspective
  • Sander von Benda Beckmann – TNO, Effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren