Akoestiek voor een live orkest: de compositie, het ontwerp en de klank

De zaal van Theater De Oranjerie te Roermond is geheel gerenoveerd. Als onderdeel van de oplevering zal de variabele akoestiek, die door galmveldversterking wordt gerealiseerd, worden ingeregeld. NAG leden worden in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn tijdens een repetitie van een harmonieorkest op donderdag 13 juli a.s. Voorafgaand aan de repetitie zal een presentatie worden gegeven over wat bepalend en noodzakelijk is voor het goed laten klinken van een orkest, het in de hand houden van de luidheid en hoe hierbij ontwerpkeuzen in de architectuur worden gemaakt. Hierop volgend worden de keuzen toegelicht die bij De Oranjerie zijn gemaakt vanuit de vormgeving, waarbij het gebruik van ray-tracing in een 3D-tekenprogramma en het gebruik van visueel programmeren zal worden belicht. Meer informatie en aanmelden via www.aes-section.nl (en dan lezingen –> project 273).

Terugblik: ALV en lezingendag Onderwaterakoestiek

Terwijl verschillende haaien, andere grote vissen en schildpadden op de achtergrond meezwommen, luisterden de leden van het Nederlands Akoestisch Genootschap naar interessante lezingen die het vakgebied onderwaterakoestiek van vele kanten belichtten. Ook werd de jaarlijkse ALV gehouden, waar naast het behandelen van de jaarlijks terugkerende onderwerpen, gediscussieerd is over de missie en doelstellingen. Het was weer een geslaagde dag en een uitgebreidere terugblik vindt u hier.

Schrijf je nu in voor de ALV en lezingendag Onderwaterakoestiek!

Op de laatste dag van deze maand mei duiken we onder water om de ALV voor dit jaar te combineren met een lezingendag rond het actuele akoestische vakgebied van Onderwaterakoestiek. We hebben hiervoor een bijzonder inspirerende omgeving gevonden om de dag te vertoeven: De Haaienzaal in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, met uitzicht op het onderwaterleven waar het allemaal om te doen is. Het programma vindt u hier en aanmelden kan hier.

Nieuwe datum ALV bekend!

De ALV voor 2023 zal gecombineerd worden met de eerste lezingendag van het jaar en wel op woensdag 31 mei 2023. Het wordt een echte combi-dag met een aantal lezingen met een meer algemeen akoestisch thema, de ALV uiteraard en een themasessie over onderwaterakoestiek. Als je op deze dag een lezing wilt houden over een thema wat een breed akoestisch publiek aanspreekt, maar welke niet past binnen één van de geplande lezingendagen voor dit jaar, dan horen we het graag! Ook als je een lezing wilt houden over onderwaterakoestiek, ben je van harte welkom om je te melden. Dagindeling, locatie en inschrijfformulier volgen nog. Organisatie is in handen van Casper, Ellen en Margriet.

Tevens zijn de thema’s van de andere lezingendagen bekend, zie hier, net als de maand waarin ze georganiseerd worden. De exacte data, locaties en inschrijfformulieren volgen nog, dus houdt de website in de gaten!

In memoriam: Kees Nederveen

Het doet ons verdriet te melden dat een NAG-lid is overleden:

Kees Nederveen, * 1932 † 20 maart 2023

Kees heeft na zijn studie toegepaste natuurkunde zijn hele professionele carrière bij TNO gewerkt. Hij werkte daar aan onderzoeken van zeer uiteenlopende aard; zijn werk werd altijd gekenmerkt door een combinatie van een fundamentele en een pragmatische aanpak.

Kees speelde piano, klarinet, saxofoon en hoboe. De tekortkomingen van zijn klarinet en de drijfveer om een betere te ontwerpen zijn uitgemond in een promotieonderzoek “Acoustical aspects of woodwind instruments” en uiteindelijk in een leven lang onderzoek doen naar rietblaasinstrumenten. De opgedane kennis deelde hij met passie en groot enthousiasme.

Kees schreef zelf een afscheidsbericht welke eindigde met het motto: “Verbinden door vrijlaten”.

Het overlijdensbericht opgesteld door enkele vakgenoten leest u hier.