Nieuwe datum ALV bekend!

De ALV voor 2023 zal gecombineerd worden met de eerste lezingendag van het jaar en wel op woensdag 31 mei 2023. Het wordt een echte combi-dag met een aantal lezingen met een meer algemeen akoestisch thema, de ALV uiteraard en een themasessie over onderwaterakoestiek. Als je op deze dag een lezing wilt houden over een thema wat een breed akoestisch publiek aanspreekt, maar welke niet past binnen één van de geplande lezingendagen voor dit jaar, dan horen we het graag! Ook als je een lezing wilt houden over onderwaterakoestiek, ben je van harte welkom om je te melden. Dagindeling, locatie en inschrijfformulier volgen nog. Organisatie is in handen van Casper, Ellen en Margriet.

Tevens zijn de thema’s van de andere lezingendagen bekend, zie hier, net als de maand waarin ze georganiseerd worden. De exacte data, locaties en inschrijfformulieren volgen nog, dus houdt de website in de gaten!

In memoriam: Kees Nederveen

Het doet ons verdriet te melden dat een NAG-lid is overleden:

Kees Nederveen, * 1932 † 20 maart 2023

Kees heeft na zijn studie toegepaste natuurkunde zijn hele professionele carrière bij TNO gewerkt. Hij werkte daar aan onderzoeken van zeer uiteenlopende aard; zijn werk werd altijd gekenmerkt door een combinatie van een fundamentele en een pragmatische aanpak.

Kees speelde piano, klarinet, saxofoon en hoboe. De tekortkomingen van zijn klarinet en de drijfveer om een betere te ontwerpen zijn uitgemond in een promotieonderzoek “Acoustical aspects of woodwind instruments” en uiteindelijk in een leven lang onderzoek doen naar rietblaasinstrumenten. De opgedane kennis deelde hij met passie en groot enthousiasme.

Kees schreef zelf een afscheidsbericht welke eindigde met het motto: “Verbinden door vrijlaten”.

Het overlijdensbericht opgesteld door enkele vakgenoten leest u hier.

ALV van 12 april wordt verplaatst

Ondanks een aankondiging van de ALV op 12 april a.s. in de meest recente nieuwsbrief (december 2022), wordt deze verplaatst naar een later moment dit jaar. We gaan deze combineren met de eerste lezingendag van het jaar. Zodra de definitieve datum hiervan bekend is, wordt dat zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Houdt daarom de website in de gaten.

Gelukkig nieuwjaar!

We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2023 toe! Ook dit jaar gaan we proberen weer een interessant en gevarieerd programma aan te bieden met lezingen en excursies over de nieuwste ontwikkelingen in ons akoestisch vakgebied. We hopen een ieder weer vaak te mogen treffen komend jaar en veel inspiratie op te doen.

Nieuw webadres en e-mail

Misschien was het je al opgevallen, maar sinds kort hebben we een nieuw webadres: www.akoestischgenootschap.nl. Het e-mailadres van het secretariaat is meeverhuisd naar dit nieuwe domein en is vanaf heden info@akoestischgenootschap.nl. Tevens hebben alle bestuursleden een persoonlijk e-mailadres gekregen op dit domein. Deze stappen hebben we genomen om ons als vereniging nog beter te kunnen profileren en de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Het webadres www.nag-acoustics.nl en e-mailadres secr@nag-acoustics.nl blijven nog enige tijd in de lucht en zullen zolang fungeren als doorgeefluik.