Programma ALV en lezingendag

Datum: Woensdag 29 mei 2024 / Locatie: Merford, Gorinchem / Organisatie: Margriet en Reinier.

De ALV vindt dit jaar plaats bij Merford, één van onze gouden donateurs. Daarmee heeft de ALV van 2024 weer een heel ander karakter dan die van de vorige jaren. Naast de ALV en een rondleiding bij Merford staan er een aantal lezingen van uiteenlopend karakter op het programma. Al met al voldoende akoestische stof om met elkaar over van gedachten te wisselen

Dagprogramma:
10:30 Inloop, ontvangst met koffie en thee
11:00 ALV 1e deel
12:30 Lunch
13:00 Rondleiding Merford
14:30 ALV 2e deel
15:30 Welke voordelen biedt het gebruik van een ¼-inch meetmicrofoon ten opzichte van de bekende ½-inch microfoon? – Geert Dierckx, Akron
15:50 Grootschalig burgeronderzoek naar geluid – Erik Roelofsen, n4o
16:20 LAmax, een discussie – Reinier Balkema, Gemeente Utrecht
16:45 Borrel

Abstracts lezingen

Welke voordelen biedt het gebruik van een ¼-inch meetmicrofoon ten opzichte van de bekende ½-inch microfoon? – Geert Dierckx, Akron: Met moderne technologie is het eindelijk mogelijk om een goede 1/4- inch microfoon te bouwen die beter presteert dan de ½-inch microfoon die we gewend zijn in te zetten. In deze lezing wordt verteld wat hiervan de voordelen zijn en hoe deze microfoon ingezet kan worden.

Grootschalig burgeronderzoek naar geluid – Erik Roelofsen, n4o: Voor het eerst werd in ons land op grote schaal burgeronderzoek gedaan naar geluid buiten het huis. Burgers konden op 24 april 2024 zelf, via een app, metingen verrichten. Geluidshinder kan namelijk grote invloed hebben op de gezondheid van mensen. Ruim 3200 personen hebben meegedaan aan dit onderzoek. Deze eerste resultaten geven een mooi inzicht in geluidsbeleving in Nederland. Het is nog te vroeg om hier echt conclusies aan te verbinden. Wat we wel kunnen zeggen is dat er winst is te behalen in het verminderen van omgevingsgeluid. Dit kan bijdragen aan een gezonde en plezierig klinkende omgeving.

LAmax, een discussie – Reinier Balkema, Gemeente Utrecht: Wat wordt verstaan onder piekgeluiden. Hoe meet en bereken je een LAmax. Zowel bijlage IVh van de Omgevingsregeling als de HMRI definiëren het als te meten grootheid. De vraag is echter of voldoende duidelijk is hoe de LAmax emissie van een bron vast te stellen en hoe hiermee om te gaan bij berekeningen. TNO heeft aan het RIVM gevraagd om met een expertgroep in deze vraag te duiken.

Praktische informatie:
Deelname aan deze bijeenkomst is vrij voor leden van het NAG alsmede voor studenten. Voor niet‐leden zijn de kosten € 60,‐. Voor dit bedrag kunt u ook lid worden van het NAG voor het lopende kalenderjaar. Verder zal er een pendelbus vanaf station Gorinchem worden ingezet. Aanmelden is in alle gevallen vereist en kan hier.