NAG bijeenkomsten 2023

Woensdag 31 mei:
Dit was een echte combi-dag van de ALV, een themasessie over Onderwaterakoestiek en een lezing met een meer algemeen akoestisch karakter. Een terugblik vindt u hier; de long abstract volgen z.s.m. Organisatie: Casper en Margriet. Locatie: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.