Programma lezingendag Akoestiek in de openbare ruimte

Datum: Woensdag 12 oktober 2022 / Locatie: Vondel CS, Amsterdam / Organisatie: Ellen en Erik

Onder het thema Akoestiek in de openbare ruimte organiseert de NAG samen met de NVBV deze tweede bijeenkomst. Een jaar geleden was deel 1 van het tweeluik via het NVBV gepresenteerd met betrekking op de openbare binnenruimte. In de komende lezing, deel 2 van het tweeluik, ligt de nadruk op akoestiek in de buitenruimte. Soundscape en de beleving van het geluid zijn onder andere de thema’s die aan bod komen tijdens de lezingendag. We sluiten de dag af met een gezamenlijke excursie, oftewel een ‘soundwalk’ door Amsterdam, waarbij luisteren de rode draad is. Organisatie: Ellen Moerman en Erik Roelofsen.

Het programma voor de lezingendag is als volgt:

10:00u Inloop met koffie

10:30u Jan de Laat – Geluidsbeleving vanuit audiologisch perspectief

Tijdens deze lezing wordt geluidbeleving vanuit verschillende thema’s benaderd. De volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • Oren, horen, hoorspan, hoorvaam, infrasoon, ultrasoon, leeftijdseffect, dB(A), dB(C)
  • Overgevoeligheid voor laagfrequent geluid, wel/niet hoorbaar of toch fantoomgeluid
  • Laagfrequent geluid van bijv. windturbines: gezondheidsklachten
  • Muziekbeleving, dubbeltonen, akoestische emissies, auditieve illusies

11:15u Victoria Korshunova-Fucci – Audio-visual (a)synchrony perception & VR

‘Don’t you wonder sometimes about sound and vision?’ (David Bowie, 1977)

During this lecture you will be shortly introduced into the world of audio-visual (AV) perception and virtual reality. Specifically, we will deep dive in the phenomena of (a)synchrony perception in several variations such as McGurk effect, ventriloquism, and distance compensation mechanisms. In addition, we will explore how AV (a)synchrony perception research is connected to the VR technology.

12:00u Lunch

13:00u Marcel Cobussen – Akoestische ecologie in stedelijke openbare ruimtes

Naast de opvatting dat een stad bestaat uit een aantal min of meer permanente en stabiele elementen als gebouwen, wegen en parken, kan een stad ook gezien worden als een complex netwerk van sociale, culturele, politieke, economische en vele andere actoren die onderling met elkaar verbonden zijn. In het verlengde hiervan kan akoestische ecologie opgevat worden als het onderzoek naar geluid in relatie tot een stedelijke samenleving. In deze presentatie wil Marcel twee stellingen naar voren brengen: (a) geluid is geen vooraf bepaald gegeven; (b) luisteren is niet voorbehouden aan levende wezens. De vraag is wat de mogelijke consequenties van deze stellingen zijn voor het denken over akoestiek in stedelijke ruimtes.

13:45u Merel Ursem – Soundscapes & de sociologische wereld van geluid

Geluid wordt vanuit allerlei invalshoeken en disciplines bestudeerd, met de akoestiek als koploper. Maar de sociale wereld van geluid blijft vaak onderbelicht, ondanks de immense invloed van geluid op ons dagelijks leven. Hoewel er met de opkomst van de soundscapes benadering nu wel een verschuiving plaatsvindt, valt er nog veel te ontdekken over de sociale context en beleving van geluid. In deze lezing vertelt Merel over de sociologische blik op geluidsbeleving en hoe onze geluidservaringen altijd in relatie staan tot de wereld om ons heen en wat we daaraan hebben om geluidsbeleving te verbeteren.

14:30u Michiel Huijsman – Sonic Placemaking. Designing urban auditory places

In urban planning, sound is mainly treated as a leftover product to be avoided or combated; a source of nuisance. When we consider sound not only a consequence of the use of space, but as a condition fór the use of space, a vast field of interdisciplinary research and practice opens up. This lecture will give a short introduction into this field starting from a practical point of view: When we acknowledge a specific sonic environment creates the conditions for a specific kind of use, the sonic environment of the city becomes a design task.

The lecture will address questions as:

  • How do people listen or hear the urban environment?
  • What is auditory black matter?
  • How can the sound of an urban place be tuned?
  • As the city is always a contested place, who should be involved in this ‘tuning’ and for whom should a place be tuned?

15:15u Korte pauze en verzamelen voor de excursie

15:30u Start soundwalk

16:30u Borrel

De lezingendag is gratis voor NAG en NVBV leden. NAG leden kunnen zich hier inschrijven en NVBV via hun website.

Als u geen lid bent van het NAG of NVBV, bent u eveneens welkom op deze lezingenbijeenkomst. De kosten voor deelname bedragen dan €20,00.