Akoestiek voor een live orkest: de compositie, het ontwerp en de klank

De zaal van Theater De Oranjerie te Roermond is geheel gerenoveerd. Als onderdeel van de oplevering zal de variabele akoestiek, die door galmveldversterking wordt gerealiseerd, worden ingeregeld. NAG leden worden in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn tijdens een repetitie van een harmonieorkest op donderdag 13 juli a.s. Voorafgaand aan de repetitie zal een presentatie worden gegeven over wat bepalend en noodzakelijk is voor het goed laten klinken van een orkest, het in de hand houden van de luidheid en hoe hierbij ontwerpkeuzen in de architectuur worden gemaakt. Hierop volgend worden de keuzen toegelicht die bij De Oranjerie zijn gemaakt vanuit de vormgeving, waarbij het gebruik van ray-tracing in een 3D-tekenprogramma en het gebruik van visueel programmeren zal worden belicht. Meer informatie en aanmelden via www.aes-section.nl (en dan lezingen –> project 273).

Forum Acousticum 2020

Van 7 – 11 december vond het Forum Acousticum plaats, geheel digitaal deze keer. Voor meer informatie over het programma en de publicaties zie: https://fa2020.universite-lyon.fr/

Acta Acustica december 2020

Een nieuwsbericht van Acta Acustica:

Acta Acustica, the new journal of the European Acoustics Association, invites you to visit our virtual booth during the EAA conference FA2020.

Please look at the presentation video of Acta Acustica:
https://app.imagina.io/app/module/152279/111092

We invite you also to the discussion led by the Editors in Chief during the poster session (Thursday 10th Dec, 13.10 – 14.10). Do not hesitate to ask questions!
https://app.imagina.io/app/content/2224876/111092

Notice that an article is accessible in the proceedings of the conference:
https://imagina.io/uploads/pdf/001142.pdf

Kind regards,

Manfred Kaltenbacher, Jean Kergomard, Anne Ruimy, Thierry Scotti