Programma Masterclass Lawaaibeheersing

Datum: Woensdag 2 november 2022 / Locatie: One Planet Omniversum, Den Haag / Organisatie: Casper Bosschaart en Dick Bergmans.

Traditiegetrouw organiseren we tegen het eind van het jaar een masterclass akoestiek. Dit jaar is het thema lawaaibeheersing. Voor deze masterclass zijn sprekers uitgenodigd vanuit de universiteiten, opleidingen en instituten om de achtergrond en toepassingen van lawaaibeheersing te belichten, maar ook vanuit de sector infrabeheer om de beleidsmatige kant van de rol als lawaaibeheerser toe te lichten.

Deze dag zal plaatsvinden in het Omniversum te Den Haag. Een bezoek aan de tentoonstelling geluid maakt deel uit van het programma van de masterclass. In de expositiezaal “Geluid, er is meer dan je hoort” mag er naar hartenlust geëxperimenteerd worden met verrassende geluidseffecten en zijn er veel leuke wetenswaardigheden om te ontdekken.

Het programma voor de lezingendag is als volgt:

09:30u Ontvangst

10:00u Opening door dagvoorzitters

10:10u Chris van Dijk (ESC en Hogeschool Rotterdam) – Industriële lawaaibeheersing

Industriële lawaaibeheersing is heel breed. In de Masterclass gaan we in op de rol van ruimte-akoestiek, de rol van verschillende golfvormen op de geluidsdemping en de beperkingen en kansen van het stellen van een goede prognose en het doen van een juiste validatie.

10:55u Korte break

11:15u Felipe Alves Pires (KU Leuven) – Locally resonant vibro-acoustic metamaterials as NVH solution applied to automotive and aerospace applications

Lightweight materials and designs have been largely used in a variety of engineering applications due to the increasingly stringent ecological as well as economical requirements. However, lightweight structures typically combine low mass with high stiffness, which in turn leads to an impaired Noise, Vibration and Harshness (NVH) insulation performance. Classical solutions to improve the vibro-acoustic performance of systems often involve the addition of mass or volume, which conflicts with the current trends towards lightweight designs. Locally resonant metamaterials (LRMs) have recently emerged and shown potential in the field of noise control engineering, allowing lightweight designs while achieving a superior noise and vibration insulation performance in tunable frequency ranges, referred to as stop bands, which are frequency zones where free wave propagation is inhibited. This presentation covers the potential of three locally resonant metamaterial solutions for noise and vibration mitigation applied to automotive and aerospace relevant problems, where different production processes and materials are used.

12:00u Mohammad Kojourimanesh (TU/e) – Anechoic Broadband Compact duct termination for the low frequency range

One of the crucial problems of today’s life-quality as well as Low-Carbon systems like hydrogen boilers, Heat-Pumps, HVAC, and wind turbines is the inherent noise of thermo-acoustic and fluid-dynamic origin. This work introduces a novel, robust, cheap, and efficient solution applicable to various noise issues. Flexible recently invented, studied and laboratory tested Anechoic Broadband Compact (ABC) mufflers are purposefully designed to be incorporated into such energy-appliances and reduction of environmental noise as well as household appliances’ noise. Construction-wise the muffler is simply consisting of a “stack of plates” separated by thin spacers. The know-how is based on the proper combination of the governing parameters of the construction. When properly designed, the thermal and viscous losses between the plates (i.e., narrow channels) efficiently absorb the incident noise. The competitive advantage is that the magnitude of the acoustic Reflection coefficient (R) of the muffler everywhere in the frequency range of 20-800 Hz can be made smaller than 0.1; accordingly, the sound absorption coefficient is as high as 99% particularly in low frequencies which is the most difficult noise to be absorbed. The mufflers have been patented internationally via TU/e in 2022 and they have been utilized in our scientific publications.

12:45u Lunch

13:45u Casper Bosschaart (TNO) – Isolatie en demping van constructiegebonden geluid

In talrijke lawaaibeheersingssituaties in industriële, bouwkundige en maritieme toepassingen speelt constructiegebonden geluid een belangrijke rol. Tijdens deze masterclass lawaaibeheersing zal de fysica en toepassing van twee veelgebruikte maatregelen voor trillingsgeluid besproken worden. Isolatie van constructiegeluid kan worden bewerkstelligd door een ‘mismatch’ in akoestische impedantie te creëren tussen de constructiegeluidbron en de ondersteunende constructie. In de praktijk wordt dit vaak gerealiseerd door toepassing van veren of rubber blokken. Trillingsenergie die ondanks de akoestische isolatie van een verende opstelling toch in de constructie komt, kan propageren en elders worden afgestraald naar een ontvanger. Doorgaans leveren buiggolven in (lichte) plaatdelen in constructies de grootste bijdrage aan de akoestische afstraling. Het toepassen van een dempende laag op deze plaatdelen kan een effectieve manier zijn om de amplitude van de buiggolf, en daarmee de afgestraalde energie te reduceren.

14:30u Dick Bergmans (RWS) – Beheren van geluidproductieplafonds

Rond het rijkswegennet bevinden zich ongeveer vijfenzestigduizend geluidreferentiepunten met een geluidproductieplafond (GPP) uitgedrukt in decibellen. Rijkswaterstaat (RWS) moet zorgen dat het geluid van de rijkswegen onder deze plafonds blijft, zodat bewoners beschermd zijn tegen onbeheerste groei van het geluid. Geluidreferentiepunten zijn de locaties waarop aan de GPP’s getoetst wordt, die je overigens niet fysiek in de berm zult vinden. Dreigen de plafonds overschreden te worden, dan vindt een afweging plaats voor de toepassing van maatregelen, zoals het aanleggen van stil asfalt, plaatsen van schermen en/of het isoleren van woningen. Jaarlijks worden de plafonds gemonitord en stelt RWS een nalevingsrapportage op. Naast de taak om te voldoen aan de plafonds, zijn de beheertaken van datawijzingen voor het geluidregister rijkswegen bij RWS belegd. In dit geluidregister zitten de GPP’s inclusief de brongegevens die zijn gebruikt om de waarden van de GPP’s te kunnen berekenen. Een aanpassing aan een rijksweg kan leiden tot wijzigingen van GPP’s. Hierbij moet altijd opnieuw aangetoond worden dat alle woningen ook bij de nieuwe plafonds in voldoende mate beschermd zijn. Alleen een bewindspersoon of een gemachtigde heeft de bevoegdheid wijzigingen van GPP’s te accorderen.

15:15u Gelegenheid om het omniversum en de expositie ‘Geluid, er is meer dan je hoort’ te bezoeken

16:00 Afsluitende borrel

De lezingendag is gratis voor NAG leden; voor niet-leden wordt 60,- euro in rekening gebracht. U kunt zich hier aanmelden.