NAG bijeenkomsten 2021

1 december 2021:
Het wordt bijna een gewoonte: een Masterclass zo tegen het einde van dit jaar. Ging het vorig jaar over modelleren, dit jaar was er een Masterclass Geluid Meten. Want meten is weten, toch? De eerste presentaties vind je hier. Tevens was deze dag het Young NAG evenement.

3 november 2021:
Het onderwerp Geluidmonitoring heeft in de afgelopen jaren zowel vanuit het perspectief van de benodigde techniek om te kunnen meten, als vanuit het perspectief van de verwerking en interpretatie van de meetgegevens met enige regelmaat op de agenda van de NAG lezingendagen gestaan. Met het tot wasdom komen van akoestische monitoringtechnologie verschuift de discussie steeds meer naar de logische vervolgvraag: hoe komen we van monitoringdata naar informatie naar een handelingsperspectief voor de gebruiker van het monitoringsysteem? En welke uitdagingen roept het sturen van beslissingen op basis van informatie uit monitoringdata op voor de akoestische gemeenschap?

20 mei 2021:
Eerste deel van een tweeluik over Akoestiek in openbare ruimten. Dit eerste deel had als thema Akoestiek op de Werkplek. Tijdens deze webinar werd er ingegaan op werkzaamheden als uitgangspunt voor akoestische eisen aan de (werk)omgeving. Organisatie: Erik en Ellen namens het NAG samen met NVBV.

12 mei 2021:
De ALV heeft ook dit jaar digitaal plaatsgevonden. Erik heeft aangegeven graag vervroegd te willen stoppen als secretaris van onze vereniging. Hans van Leeuwen is voorgedragen als nieuwe secretaris en de ALV is unaniem akkoord gegaan. Daarnaast is Margriet verkozen voor een tweede (en daarmee laatste) termijn als voorzitter. Michiel en Martijn, beide voorzitter van een akoestische normcommissie, hebben tijdens de ALV een korte presentatie gehouden over hun normcommissie en hun voorzitterschap. Daarna is er een zinvolle discussie gevoerd over de financiƫle ondersteuning die het NAG hen sinds een paar jaar biedt. Wordt vervolgd op de volgende ALV.

3 februari 2021:
Deze lezingendag ging over Akoestische aspecten van Bruggen. Bruggen nemen een bijzondere rol in als het gaat om het berekenen van geluidimmisieniveaus. Het afstraalgedrag vraagt om complexe rekenmodellen. Tegelijkertijd laat de wetgeving ruimte voor interpretatie (het fenomeen brugtoeslag) en is de hinder van omwonenden doorgaans hoog door onder meer de voegen. Het ziet er naar uit dat veel bruggen de komende periode vervangen zullen worden en het ontwerp van een brug heeft een flinke invloed op het afgestraalde geluidniveau. Meer dan voldoende redenen om het onderwerp brug eens van verschillende kanten te belichten. Het programma vindt u hier