NAG bijeenkomsten 2014

9 april 2014:
ALV & open bijeenkomst (Theylers museum, Haarlem).

24 september 2014:
Lezingendag “Akoestiek en scholen” (Jaarbeurs, Utrecht)