Luchtvaart, vliegtuiggeluid in heel Nederland

Convocaat

Vliegtuiggeluid in heel Nederland

Dagvoorzitters: Gijs Jan van Blokland en Dick Bergmans

Woensdag 10 oktober 2018
Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR) – Marknesse
Voorsterweg 31, 8316 PR Marknesse
Let op: bij het NLR geldt een identificatieplicht, dus neem uw identiteitsbewijs mee!

Programma
12:00 – 13:00 uur Ontvangst met lunch

13:00 – 13:30 uur De ontwikkeling van een Europees helikopter-geluidmodel – Marthijn Tuinstra (NLR)
No international consensus yet exists on a method for helicopter noise contour calculation for land-use planning. An intermediate approach is recommended in the Environmental Noise Directive (END) to model helicopters in a similar manner as fixed-wing aircraft. This method however, lacks the capability to capture the complex nature of helicopter noise adequately. The European Commission commissioned the development a helicopter noise model to be part of a public European environmental model suite for aviation. A helicopter noise calculation method was defined based on the current state-of-the-art, which was subsequently implemented in a software prototype (NORAH). Through dedicated flight test campaigns noise hemispheres were established for eight helicopter types, covering the noise relevant regions of the flight envelope. Based on these noise databases the noise emission of 70% of the helicopters flying in Europe can be represented in the NORAH model.

13:30 – 14:00 uur Acoustic testing at the wind tunnel facilities of the German-Dutch Wind Tunnels (DNW) – Hermann Holthusen (DNW)
The German-Dutch Wind Tunnels DNW is one of Europe’s most advanced and specialized organizations for wind tunnel testing. DNW’s eleven wind tunnels include subsonic, transonic and supersonic facilities, and provide experimental aerodynamic simulation capabilities to a global user community at large. DNW provides techniques for aerodynamic, aeroacoustic or aeroelastic simulations and tests of scaled models in a controlled environment. Its experimental simulation techniques capture the essence of the issues to be investigated. The Large Low-speed Facility (LLF) in Marknesse (the Netherlands) is an industrial wind tunnel for the low-speed domain. It is a closed circuit, atmospheric, continuous low-speed wind tunnel with one closed wall and one configurable (slotted) wall test section and an open jet. Low speed means testing of aircraft in take-off and landing flight configurations and therefore DNW focusses its investments for the LLF on safety (ground proximity, powered and unpowered) and environmental issues (acoustics) related testing capabilities. The presentation will provide you with an overview of DNW’s noise testing capabilities and its state-of-the-art measurement techniques that are being applied to support the development of the next generation of low noise aircraft.

14:00 – 14:30 uur High-fidelity aircraft noise simulation: from component to system level – Damino Casalino (TUDelft)
The first part of the talk introduces the underlying theoretical elements of the Lattice-Boltzmann Method (LBM) hybridized with a Very Large Eddy Simulation (VLES) turbulence model implemented in the industrial CFD solver PowerFLOW. The second part of the talk is focused on the solution of problems of practical relevance for which hybrid models provides a clear advantage on Reynolds-Averaged models in terms of fidelity and on LES models in terms of computational performances. Benchmark aeroacoustic studies of aero-engine fan and jet noise are discussed. Finally, the third part of the talk will focus on some examples of full-scale full vehicle airframe noise predictions.

14:30 – 14:45 uur Korte pauze met koffie/thee

14:45 – 15:15 uur Geluidprognose Schiphol – Wouter Dalmeijer (Amsterdam Aiport Schiphol)
De luchtvaartoperaties op Schiphol zijn gebonden aan milieugrenzen en veiligheidsgrenzen. In dit kader, maar ook als informatievoorziening voor de omgeving, maakt Schiphol voor aanvang van een gebruiksjaar een Gebruiksprognose. Geluid speelt hierin een grote rol. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de totstandkoming van de Gebruiksprognose en de modelleringsaspecten daarvan.

15:15 – 15:45 uur Autorijden in de lucht en vice versa – Frank Elbers (dBvision)
dBvision is op verzoek van het ministerie van IenW gedoken in de geluidberekeningen die voor de MER Lelystad AirPort zijn gemaakt. Wat valt ons daarbij op als we naar de berekeningsmethodiek kijken? En hoe is dat als je breder naar het vraagstuk kijkt? En daar bijvoorbeeld beleid en wetgeving bij betrekt. Waar zitten de parallellen en waar de verschillen? Wat kunnen we leren van elkaar? Wij nemen u mee in onze beoordeling en gaan specifiek in op de onderwerpen handhaving, het toedelen van geluidruimte en periodieke validatie met metingen.

15:45 – 16:15 uur Berekenen, Bemeten en Beoordelen van Vliegtuiggeluid, enkele aspecten uit de MER praktijk – Gijsjan van Blokland
Op dit moment zitten enkele omvangrijke luchthavenprojecten in de fase waarin het Luchthavenbesluit of, in het geval van Schiphol het Luchthaven Verkeersbesluit, genomen gaat worden. De voor het besluit noodzakelijke milieu informatie is beschikbaar in een Milieu Effect Rapport (MER). Voor praktisch alle luchthavens is geluid in de omgeving het hoofdthema en dit geluidthema genereert bij deze grote projecten dan ook een behoorlijke discussie. In deze presentatie zal aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de mogelijkheden maar ook begrenzingen van de voorspellingsmethodes geschetst worden en zal ingegaan worden op de oproep tot meten. Een kernthema is de haalbaarheid om de exacte grenzen in het wettelijke systeem in overeenstemming te brengen met de intrinsieke onzekerheid in de fysische werkelijkheid.

16:15 – 17:00 uur Rondleiding NLR akoestische faciliteiten

17:00 uur Borrel

De lunch is gratis. U wordt verzocht alleen dan voor de lunch in te schrijven als u daaraan ook met zekerheid zult deelnemen, dit in verband met de aan de organisatie verbonden financiële verplichtingen.

Niet-leden zijn eveneens welkom op deze lezingendag. De kosten voor deelname (incl. lunch) voor niet-leden bedragen € 55,00 (gepensioneerd € 27,50). Bij betaling van dit bedrag hebben deelnemers recht op vrijstelling van het 1e jaar contributie van het NAG bij aanmelding als lid.

Studerende niet-leden kunnen gratis deelnemen aan de lezingendag.

Om u aan te melden, klikt u hier.