Lezingendag over Analyse van akoestische Monitoring woensdag 3 november 2021

Woensdag 3 november 2021:
Lezingenmiddag over Analyse van akoestische Monitoring

Geluidsmonitoring van data naar informatie naar handelingsperspectief

In de akoestische gemeenschap is in de afgelopen twee decennia veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van akoestische monitoring-systemen. Het steeds goedkoper worden van akoestische sensoren en apparatuur voor data-acquisitie en lokale dataverwerking, gepaard met ontwikkelingen in technologie voor mobiele communicatie tussen monitoringposten en gebruikers heeft geleid tot een veelheid aan toepassingen van akoestische monitoringsystemen.

Het onderwerp monitoring heeft in de afgelopen jaren zowel vanuit het perspectief van de benodigde techniek om te kunnen meten, als vanuit het perspectief van de verwerking en interpretatie van de meetgegevens met enige regelmaat op de agenda van de NAG lezingendagen gestaan. Met het tot wasdom komen van akoestische monitoringtechnologie verschuift de discussie steeds meer naar de logische vervolgvraag: hoe komen we van monitoringdata naar informatie naar een handelingsperspectief voor de gebruiker van het monitoringsysteem? En welke uitdagingen roept het sturen van beslissingen op basis van informatie uit monitoringdata op voor de akoestische gemeenschap?

Graag verwelkomen we u in levende lijve in de Jaarbeurs of online op de eerste hybride lezingenmiddag van het Nederlands Akoestisch Genootschap om samen met zes sprekers vanuit de overheid, industrie en kennisinstellingen deze vragen te verkennen. U kunt zich hieronder aanmelden.

Het voorlopige programma en meer informatie vind u hier: Programma Geluidsmonitoring

Organisatie: Dick, Casper en Theo