Lezingendag 27 september 2017

Lezingendag en excursie TNO Den Haag 27 september

Tijd van 10:00 tot ca. 16:30

Locatie: Oude Waalsdorperweg 63 2597 AK Den Haag

Onderwatergeluid is voor veel leden van het NAG een exotisch vakgebied, maar desalniettemin een vakgebied waarin in de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling gaande is. NAG en TNO nodigen u uit voor een boeiende lezingendag waarin een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en hun akoestische achtergrond gepresenteerd wordt. Thema’s als geluidbeheersing van activiteiten op zee, de ontwikkeling omtrent de regelgeving en de impact van geluid op zeezoogdieren zullen behandeld worden. Ook het beheersen van de akoestische signatuur van marineschepen met het oog op het vermijden van detectie en het gebruik van hun sonar is geagendeerd.

Met de groei van de behoefte aan groene energie worden in hoog tempo offshore windparken gebouwd en plannen voor nieuwe parklocaties ontwikkeld. De klappen die bij het heien van fundaties voor offshore windmolens geproduceerd worden zijn onder water op grote afstand van de bron waarneembaar. Ook wordt op de Noordzee regelmatig seismisch onderzoek uitgevoerd waarin met sterke geluidbronnen naar olie en gas in de bodem gezocht wordt. Waar de productie van geluid aan land gereguleerd is met het oog op geluidhinder voor omwonenden, is de regelgeving voor geluidbeheersing op zee nog volop in ontwikkeling. Diverse sprekers vanuit het ministerie van Defensie en ministerie van infrastructuur en milieu, TNO en Peutz zullen u informeren over de karakterisering van onderwatergeluidbronnen, geluidpropagatie op zee, de impact van geluidblootstelling op het gedrag van zeezoogdieren, en de vertaling van de bevindingen naar regelgeving voor het beperken van deze geluidsblootstelling.

Een andere ontwikkeling die voor interessant akoestisch onderzoek zorgt zijn de plannen van de Koninklijke Marine om een groot aantal schepen te vervangen. Omdat geluid onder water veel verder draagt dan in lucht, worden fregatten, onderzeeërs en mijnenjagers onder strenge geluideisen gebouwd om het risico op detectie door zeemijnen en vijandige schepen te beheersen. Vanwege de goede geluidspropagatie onder water is de sonar één van de belangrijkste sensoren om zelf vijandige schepen en zeemijnen in kaart te kunnen brengen. Bovendien stelt een goed begrip van de geluidpropagatie rondom het schip een onderzeebootcommandant in staat om zijn schip zo te manoeuvreren dat de kans om ontdekt te worden minimaal blijft. Sprekers vanuit de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en TNO zullen u informeren over deze onderwerpen.

Deze dag wordt georganiseerd bij TNO Den Haag. Het bezoek biedt een unieke kans om TNO’s akoestisch bassin te bezichtigen. In dit anechoisch waterbassin worden metingen verricht aan onderwatergeluidsbronnen, hydrofoons en de echodoelsterkte van objecten onder water.

 

N.B. In verband met het defensiegerelateerde onderzoek dat op de locatie wordt uitgevoerd zijn er voor bezoekers een paar bijzonderheden. Bezoekers zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Na inschrijving voor de lezingendag bij het secretariaat zal TNO nog een formulier mailen om het inschrijfproces bij de beveiliging wat te bespoedigen. We verzoeken iedereen vriendelijk om het formulier in te vullen en terug te sturen (mailen). Op de locatie is het voor bezoekers niet toegestaan om een telefoon met camera mee naar binnen te nemen. Bij de ingang zijn kluisjes om telefoons op te bergen.

Voor aanmelding klik hier