Acta Acustica

Acta Acustica, het journal van de European AcousticsAssociation gaat terug naar de toekomst. Vanaf januari 2020 wordt Acta Acustica een “full open acces journal”. Om dit mogelijk te maken moest de naam gewijzigd worden, vandaar dat teruggegrepen wordt op de oude naam. Verder is er een nieuwe uitgever gevonden. De grootste praktische wijziging gerelateerd aan Open Acces is dat de kosten van publicatie overgeheveld worden van de abonnees naar de auteurs van de artikelen. Het EAA heeft een contributie in het leven geroepen waardoor EAA-leden een aanvraag kunnen indienen voor gedeeltelijke of gehele financiële ondersteuning van de publicatiekosten (APC). Lees hier meer over op onze website. De website voor submissions is inmiddels geopend.