Nieuwe datum ALV bekend!

De ALV voor 2023 zal gecombineerd worden met de eerste lezingendag van het jaar en wel op woensdag 31 mei 2023. Het wordt een echte combi-dag met een aantal lezingen met een meer algemeen akoestisch thema, de ALV uiteraard en een themasessie over onderwaterakoestiek. Als je op deze dag een lezing wilt houden over een thema wat een breed akoestisch publiek aanspreekt, maar welke niet past binnen één van de geplande lezingendagen voor dit jaar, dan horen we het graag! Ook als je een lezing wilt houden over onderwaterakoestiek, ben je van harte welkom om je te melden. Dagindeling, locatie en inschrijfformulier volgen nog. Organisatie is in handen van Casper, Ellen en Margriet.

Tevens zijn de thema’s van de andere lezingendagen bekend, zie hier, net als de maand waarin ze georganiseerd worden. De exacte data, locaties en inschrijfformulieren volgen nog, dus houdt de website in de gaten!

Meer nieuws