ALV van 12 april wordt verplaatst

Ondanks een aankondiging van de ALV op 12 april a.s. in de meest recente nieuwsbrief (december 2022), wordt deze verplaatst naar een later moment dit jaar. We gaan deze combineren met de eerste lezingendag van het jaar. Zodra de definitieve datum hiervan bekend is, wordt dat zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Houdt daarom de website in de gaten.

Meer nieuws