Winnaars Gouden Decibel Awards 2022 bekend!

Tijdens de Nationale Geluidshinderdag op 7 juni 2022 zijn de Gouden Decibel Awards 2022 uitgereikt.

Dit jaar ging de ‘Award voor een bedrijf, product en/of dienst’ naar de NoiseTrap Blox, een modulair geluiddempend ventilatierooster van het bedrijf Merford. De andere twee inzendingen die net naast de prijs grepen waren de sporTIG akoestische scheidingswand en de App Geluidsverwachting.nl

In de categorie ‘Award voor een persoon’ is de Goude Decibel postuum uitgereikt aan Gilles Janssen. Een persoon die breed aanwezig was en een grote erfenis in geluidland heeft achter gelaten

De jury van de Gouden Decibel bestond dit jaar uit de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de VVM (netwerk van milieuprofessionals). Vanuit het NAG-bestuur hadden Casper Bosschaart en Reinier Balkema zitting in de jury.

Bij de beoordeling van de inzendingen is gelet op de volgende criteria:

  • Creativiteit en innovativiteit
  • Effectiviteit en toepasbaarheid
  • Maatschappelijk belang
  • Economisch belang
  • Bijdrage aan een beter geluidklimaat

Beide winnaars worden via deze weg van harte gefeliciteerd!

Jury oordeel NoiseTrap Blox:

De NoiseTrap BLOX van Merford is een modulair geluiddempend ventilatierooster. Het bestaat uit elementen met een relatief geringe inbouwdiepte die eenvoudig met een kliksysteem kunnen worden gemonteerd. Het is een modulair alternatief voor conventionele geluiddempende roosters en realiseert een hoge demping bij laagfrequent geluid.

De demping in lage frequenties, de makkelijke handelbaarheid en de herbruikbaarheid worden door de jury aangemerkt als sterke punten. In het juryrapport wordt verder gesproken over een innovatieve oplossing waarbij een merkbaar effect verwacht wordt voor bewoners van appartementsgebouwen en mogelijk ook belangrijk bij de toepassing van warmtepompen. De jury geeft aan goede kansen te zien voor verbetering van het geluidklimaat en daarnaast wordt het maatschappelijk belang in het kader van de energietransitie groot geacht.

Meer nieuws