Call for Papers GTL 2022

De eerstvolgende editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit vindt plaats op 8 en 9 november in de Expo Hoevelaken. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met meer dan 400 deelnemers, ca. 60 lezingen, discussiefora en workshops en 30 stands van toonaangevende organisaties. Het programma van het congres wordt grotendeels samengesteld door de programmacommissie, bestaande uit personen van diverse organisaties, waaronder de NAG, ProRail, het Ministerie van I&W, het RIVM, InfoMil, de VVM, de NSG, de TU Eindhoven en de Nederlandse Trillingsvereniging.

De programmacommissie nodigt u uit voorstellen voor een interessante, boeiende en/of prikkelende lezing over een actueel thema in te dienen. Dat kan tot en met begin mei via de website van het congres. Hierop vindt u ook de onderwerpen waar de focus op komt te liggen, maar ook van overige interessante thema’s en bronnen zijn lezingen welkom. Meer info: GTL 2022

Meer nieuws